Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Tekniskt basår

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Tekniskt basår är en förutbildning som riktar sig till de som saknar fullständig behörighet i matematik, fysik och kemi som krävs för att antas till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet

Efter avslutat basår med godkänt betyg i programmets samtliga kurser, totalt 60 förutbildningspoäng, erhåller studenten platsgaranti på valfritt civil- eller högskoleingenjörsprogram vid universitetet. Garantiplatser gäller förutsatt att studenten är klar med samtliga kurser när den nominella studietiden är avslutad.

Gymnasiekurser som ingår i utbildningen är endast behörighetsgivande och kan inte räknas in i kursfodringarna för examen på högskolenivå.

Omfattning

Programmets omfattning är 60 Förutbildningspoäng

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c Eller: Matematik B

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 60 Förutbildningspoäng

Kurskod Kurs Fup Nivå Kommentar
FX003T Fysik G1, gymnasiekomplettering 11,2 Förberedande nivå
FX004T Fysik G2, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
KX002K Kemi G1, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
MX001T Teknologi I för basår 7,5 Förberedande nivå
MX006M Matematik G3C+, gymnasiekomplettering 11,3 Förberedande nivå
MX007M Matematik G4, gymnasiekomplettering 7,5 Förberedande nivå
MX008M Matematik G5 7,5 Förberedande nivå