Skip to content
Läs till brandingenjör på Luleå tekniska universitet
View original picture , opens in new tab/window

"I was pleasantly surprised, we are 12 girls in my class"

Published: 6 April 2019

Brandingenjörsutbildningen ger en unik kombination av kompetenser inom brand, riskhantering, byggnadsteknik, beteendevetenskap och räddningstjänst.

Alexandra Byström

Byström, Alexandra - Associate Senior Lecturer

Organisation: Structural Engineering, Structural and Fire Engineering, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Phone: +46 (0)920 491715
Room: T2218 - Luleå»