Professor Michael Försth - Brandteknik vid Luleå tekniska universitet
Professor Michael Försth - Brandteknik vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Expert inom brandteknik

Publicerad: 2 mars 2016

Nu har professor Michael Försth varit utbildningsansvarig cirka ett år för brandingenjörs-programmet vid Luleå tekniska universitet. Här utbildas både brandingenjörer och civilingenjörer inom brandteknik för exempelvis ökad säkerhet vid byggande av nya bostäder. Ett ansvarsområde för utbildningsledaren är att skapa en röd tråd genom programmet.

Bränder, kemikalieolyckor, trafikolyckor och översvämningar är exempel på händelser där brandingenjören ska ha kunskap för att kunna agera.

Vad är nytt under din ledning?

–  Vi har en ny övning i evakueringsmodellering. Det är en viktig del i brandkonsultens arbete och vi planerar att införa fler och mer avancerade moment vad gäller evakuering. Vi har också underlättat för studenterna att komplettera sin utbildning med en valfri juridisk översiktskurs, säger Michael Försth.

Studenterna på brandingenjörsprogrammet arbetar mycket med datorberäkningar av olika komplexitet. Det är viktigt att förstå för- och nackdelar med abstrakta modelleringar. För praktiska övningar finns ett  mycket avancerad labb att tillgå, CompLab. Praktiska tillämpningar och övningar genomförs även på Räddningstjänstens utbildningscentrum Hertsö Brandövningsfält samt på MSB:s utbildningscentrum på Sandö.

Hur ska utbildningen utvecklas?

–  Närmast i tiden ligger utökning av undervisningen om aktiva system, det vill säga om branddetektion, brandlarm och olika släcksystem, avslutar Michael Försth.

Professor Michael Försth har en delad tjänst på avdelningen för byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet och som forskningschef vid SP Fire Research. Michael har även en docentur i förbränningsfysik vid Lunds universitet. Michaels forskningsintressen är framförallt inom brandfysik, däribland sprayfysik och värmeväxelverkan genom strålning.

Michael Försth

Försth, Michael - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265

Taggar