Matilda Svensson - Brandingenjör & Civilingenjör Brandteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arbete inom byggbranschen

Publicerad: 29 november 2017

Matilda Svensson
Brandingenjör & Civilingenjör Brandteknik
Brandkonsult – Briab Brand och Riskingenjörerna AB

Att jobba inom byggbranschen innebär för en brandingenjör att vara med under byggprocessen för att säkerställa att byggnader förses med rätt brandskydd.

Det kan vara alltifrån nyproduktion till befintlig byggnad som byggs om. Den sistnämnda är en större utmaning då vissa förutsättningar är bestämda.

Mina främsta arbetsuppgifter är att skriva brandskyddsbeskrivningar som förklarar hur brandskyddet ser ut i byggnaden. Eftersom jag även har läst civilingenjör brandteknik och är intresserad av konstruktioner och analyser kommer fokus att vara analytisk dimensionering där man gör avsteg från byggreglerna. En annan sak jag arbetar en del med är befintliga fastigheter och hjälper verksamheter att kontrollera så de har ett skäligt brandskydd.

Det roligaste med att arbeta som konsult är variationen på projekt och de olika nivåer som varje projekt innebär. Det kan vara enkla projekt som bara tar några timmar till projekt där man får grotta ned sig för att förstå hur brandskyddet en gång i tiden var tänkt att vara uppbyggt för att det är en befintlig byggnad från 1800-talet.

Innan jag började som konsult arbetade jag på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, med frågor som rör förebyggande brandskydd enligt Lagen om skydd mot olyckor. MSB är en myndighet som skriver föreskrifter och allmänna råd. De  är även en rådgivande myndighet dit både privatpersoner, verksamhetsutövare och räddningstjänsten ringde för att få råd brandskyddet.

/ Matilda