Helena Klasson, Brandingenjör på Landstinget Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Brandingenjör på Landstinget

Publicerad: 1 oktober 2013

Namn: Helena Klasson
Bor: Luleå
Utbildning: Brandingenjörsexamen, Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjör
Nuvarande arbete: Brandingenjör på Norrbottens Läns Lansting

Hur var det att studera på Luleå tekniska universitet?

När jag tänker på min tid då jag studerade på LTU så ler jag - allt var nytt och spännande! Jag började på brandingenjörsprogrammet då det startade 2006, vilket medförde att vissa ”barnsjukdomar” fanns. Generellt så är jag mycket nöjd med utbildningen som innehåller varierande kurser. Under studietiden var det ibland svårt att förstå vad all kunskap skulle användas till, exempelvis att räkna i 4:e dimensionen.

När jag sedan började i yrkeslivet förstod jag att det mer handlar om att få en bra grund att utgå ifrån och att lära sig att urskilja det som är relevant. För mig som ursprungligen är från Luleå så var det intressant att uppleva en annan del av staden där LTU på något sätt lever sitt eget liv med en särskild puls.

LTU Pressfoto - Helena Klasson, NLL -
Helena Klasson på sitt kontor hos NLL

Har du ett jobb du trivs med?

Absolut - mitt arbete är mycket varierande där jag har stor möjlighet att själv planera mina arbetsdagar. Jag arbetar med brandsäkerhet i över 600 000 kvm fastighetsyta i hela Norrbottens län. Många tror att jag enbart arbetar med vårdbyggnader men mitt arbete omfattar alla typer av verksamheter som alla ska ett anpassat brandskydd. Några exempel på verksamheter är naturbruksskolor, kontor, muséum, hotell, tandvård, vårdcentraler, rättspsykiatrisk anstalter och framförallt komplexa sjukhus.

Jag reser mycket inom länet men även nationellt. Min huvudsakliga uppgift är att vara expert på byggnadstekniskt brandskydd vid om- och nybyggnationer samt i förvaltningsskedet. Jag utgör landstingets sakkunnige inom lag om skydd mot olyckor, lag om brandfarlig och explosiv vara och Boverkets byggregler (avsnitt 5). Jag samverkar mycket internt i landstinget men även externt med länets räddningstjänster, brandkonsulter, byggbolag m.fl.

En del i mitt arbete som jag tycker är särskilt roligt är omvärldsanalys för att följa trender och utveckling inom brandområdet. Personligen gillar jag att arbete med utvecklingsfrågor och tvekar inte att prova nya metoder och arbetssätt. Tidigare arbetade jag på Räddningstjänsten Syd i främst Malmö och Lund där jag började bygga upp min kompetens och hade några värdefulla år som jag inte hade velat vara utan för att klara av mitt nuvarande arbete.

Har du några tips till framtida studenter?

Tveka inte att börja studera på brandingenjörsprogrammet! Utbildningen är bredare än många tror och alla branscher omfattas av lagstiftningar för brandskydd. Du kommer inte att ångra dig och har en bred arbetsmarknad som väntar. Ha roligt under studietiden men fokusera på utbildningen för att bli en kompetent brandingenjör.