Anders Karlsson, VD på Brandkonsulten AB
Anders Karlsson, VD på Brandkonsulten AB Foto: Marit Solblad Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Jag jobbar som VD på Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB"

Publicerad: 6 augusti 2018

Namn: Anders Karlsson
Arbete: VD på Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Program: Brandingenjör

Vad arbetar du med?

Jag jobbar som VD på Brandkonsulten AB. Efter anställningar inom räddningstjänst och Räddningsverket (nuvarande MSB) så bestämde jag mig 1999 för att prova konsultbranschen och ett företag som jag tyckte verkade spännande – Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Här har jag jobbat med hundratals spännande projekt i alla storlekar och komplexiteter. Det är en del av charmen med jobbet att förstå och anpassa brandskyddet utifrån beställarens och byggnadens behov och förutsättningar. Det ställer krav på att vara kunnig, kreativ och lösningsorienterad. Som komplement till arbetet med byggnadstekniskt brandskydd har jag även arbetat med att analysera risker, t ex i samband med nybyggnationer nära riskkällor såsom transportleder för farligt gods och industrier.
 
När vår tidigare VD Kjell Fallqvist bestämde sig för att gå i pension så fick jag möjligheten att efterträda honom och nu är jag inne på mitt fjärde år som VD, vilket förmodligen är världens bästa jobb. Jag jobbar fortfarande en hel del med byggnadstekniskt brandskydd, men till stor del med utveckling av företaget och att skapa Sveriges bästa arbetsplats.
 
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och så har vi två lokalkontor i Norrköping respektive Umeå. Båda lokalkontoren ligger i expansiva regioner och under senaste året har jag varit en del på dessa kontor och deltagit i frukostseminarier för kunder och samarbetspartners.
 
Jag har också i många sammanhang prioriterat att träffa studenter i slutet av sin utbildning, exempelvis i samband med ”Stockholmsresan”, examensfest och stipendieutdelning i Lund och sedan tre år tillbaka har jag även följt med studenterna från LTU på deras examensresor. Inte illa att få åka till Edinburgh, Amsterdam och Dublin och få umgås med trevliga studenter som en del av jobbet!

Hur ser arbetsmarknaden ut just nu?

Arbetsmarknaden inom vår bransch ser väldigt bra ut och det har den gjort under lång tid. Intresset och behovet av våra tjänster är väldigt stort och jag bedömer inte att det kommer att minska. En ökad riskmedvetenhet och ökade krav på hållbarhet och säkerhet gör att jag verkligen kan rekommendera att utbilda sig till brandingenjör. Ett framtidsyrke helt enkelt!

Vilka utbildade kompetenser behövs i näringslivet?

Inom Brandkonsulten AB har vi valt att endast anställa examinerade brandingenjörer varav vissa även är civilingenjörer i brandteknik och riskhantering. Behovet av dessa kompetenser bedömer vi även fortsättningsvis att vara stort. En stor del av vårt arbete innebär att arbeta i olika projekt med att förklara lösningar och att stötta teknikprojektörer och arkitekter för att finna de smartaste lösningarna. Detta innebär att kommunikation och pedagogik är viktiga byggstenar i vårt arbete och färdigheter inom detta är något som vi värderar högt. Våra insatser i projekten har successivt ökat och i större projekt kan arbetet liknas vid en projektledarroll för alla bitar som har med brandskydd att göra. T ex brandskydd under byggtid, samordning av styrfunktioner från brandlarm, granskning av handlingar och information till hyresgäster. Kunskaper om hur projektarbetet bedrivs  och om projektledning är därför även det en bra kompetens.