Emil Brodin
Emil Brodin - Brandingenjör | Insatsledare Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stor variation inom yrket

Publicerad: 31 maj 2017

Emil Brodin
Brandingenjör | Insatsledare
Medelpads Räddningstjänstförbund

Att jobba inom räddningstjänsten är för de flesta förknippat med blåljus, röda bilar och att släcka bränder. Vilket absolut förekommer, det är dock endast en liten del av helheten. Det förekommer faktiskt större variation inom yrket än vad många tror.

– Jag själv jobbar med kvalitetssäkring och utveckling av räddningsinsatser; alltså, se till att vi ständigt blir bättre på att hantera olyckor och andra händelser inom vår organisation. Jag är också ansvarig för olycks- och insatsutredningar inom förbundet, jag genomför brandplatsundersökningar och gör djuplodande analyser av genomförda räddningsinsatser. Jag har också ett operativt uppdrag som insatsledare och befäl i beredskap, det innebär att jag åker ut på larm och agerar som räddningsledare ute på skadeplats. Så lite blåljus, röda bilar och brandsläckning blir det allt…

En stor del jobbar uteslutande med att förebygga olyckor och stora krishändelser, så det inte inträffar eller så att konsekvenserna kan mildras. Andra specialiserar sig inom byggnadstekniskt brandskydd och fungerar då som motpart till konsulter vid stora nybyggnationer inom kommunen. Några jobbar med att utreda orsaker till inträffade olyckor, ofta i samverkan med exempelvis kriminaltekniker och utredare på andra myndigheter såsom Trafikverket.