Nordic meeting for fire engineers 2019
Nordic meeting for fire engineers 2019 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordiskt möte för brandingenjörer 2019

Publicerad: 17 september 2019

Nordic meeting är ett forum för brandingenjörsutbildningar i de nordiska länderna. Här träffas lärare och studenter från de olika lärosätena tillsammans med externa intressenter för att skapa kontakter och utbyta idéer med målet att förbättra brandsäkerheten i samhället.

Vid årets upplaga av denna sammankomst som hölls vid Luleå tekniska universitet var temat samarbete mellan lärosätten, forskningssamarbete och rekrytering av studenter till utbildningarna.

– En av de viktigaste punkterna som vi diskuterade var vilka kunskaper och kompetenser som en brandingenjörsstudent ska ha utvecklat under utbildningen, säger Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet.

– Vi vill ju att de nordiska länderna ska kunna samarbeta och hjälpa varandra på bästa möjliga sätt och då är en gemensam syn på kompetensutveckling en bra grund, säger Michael Försth.

Deltagare i Nordic Meeting 2019 var brandingenjörsutbildningarna vid Luleå tekniska universitet, Universitet i Lund, Høgskulen på Vestlandet, Danmarks Tekniska Universitet och Aalto University. Delar av konferensen var öppen för allmänhet.

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet år 2-årigt med möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning till civilingenjör i brandteknik med inriktning mot brandsäkerhet för konstruktioner.

Michael Försth

Michael Försth, Professor

Telefon: 0920-491265
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Alexandra Byström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491715
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser