Hoppa till innehållet

Brandingenjör

210 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningen ger dig bred och eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden inom brand och brandteknik. Som brandingenjör utför du arbete som brandskyddsexpert och blir en viktig del av samhället, både genom olycksförebyggande arbete och för att mildra konsekvenserna när oönskade händelser inträffar.

Utbildningen bedrivs och utvecklas i samarbete med räddningstjänst, företag, myndigheter och andra universitet. Du får en unik kombination av kunskap inom brand och brandteknik, riskhantering, byggnadsteknik, beteendevetenskap och räddningstjänst. Vid bränder, kemikalie- och trafikolyckor, samt vid planering av byggprojekt har du som brandingenjör kunskap att kunna agera, säkra och förebygga. Luleå tekniska universitet erbjuder dig även den unika möjligheten efter examen att läsa vidare 1,5 år till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot byggkonstruktion och brand.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är 3,5 år och leder till en brandingenjörsexamen. Programmet är inte en förberedande utbildning för yrket som brandman, dock öppnar det upp för möjligheten att bli räddningsledare vid räddningstjänsten. Kurserna under utbildningen har en bred variation där brandteknik samt risk- och krishantering utgör de centrala delarna för att du sedan ska kunna verka som ingenjör med brandrelaterad kompetensgrund. Arbetsuppgifter kan inkludera förebyggande brandskydd, brandskyddsprojektering av byggnader, riskanalys, att begränsa konsekvenser vid olika händelser och operativa insatser vid olyckor ute i samhället. 

Under utbildningen lär du dig om bränders teoretiska bakgrund såväl som om verkliga bränder och hur bränder kan simuleras med datormodeller. Kurserna ger kunskap om hur byggnader görs brandsäkra och du får en omfattande utbildning även inom byggnads- och konstruktionsteknik. Kurserna i risk- och krishantering behandlar bland annat beteendevetenskap och kunskap om samhällsplanering för risker och kriser. Under första läsåret finns också möjlighet att få en bredare förståelse för räddningstjänstens praktiska arbete genom en introduktionsutbildning, följt av en frivillig sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. 

Utbildningsformen är varierad med stora inslag av projekt- och grupparbeten, studiebesök, gästföreläsningar och experimentella samt datorbaserade laborationer. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi, ekonomi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen ett fokus på hur du utvecklar dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentationsteknik på ett professionellt och ingenjörsmässigt sätt. Lärare på utbildningen bedriver forskning inom olika samhällsviktiga områden, som brandteknik och byggkonstruktioner, samhällsplanering, kemi, beteendevetenskap, något som gör att du som student har de bästa förutsättningarna att få den senaste kunskapen och vara med aktivt i forskningsprojekt under examensarbetet. 

Efter examen från brandingenjörsutbildningen kan du fortsätta dina studier på Luleå tekniska universitet till civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning byggkonstruktion och brand, för att ytterligare spetsa din kompetens inför en karriär inom byggbranschen. Du blir även behörig att läsa påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). RUB-utbildningen är för dig som vill verka som räddningsledare vid räddningstjänsten.  

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta både nationellt och internationellt inom brandsäkerhet. Arbetet kan bland annat innefatta riskhantering, brandskyddsarbete, projektering och samhällsplanering. Du kan arbeta inom räddningstjänsten, industri, försäkringsbransch, vid statliga myndigheter, byggbranschen och som brandkonsult. Ytterligare karriärsbanor finns inom akademin, forskning och utveckling.

Anmälan
Brandingenjör
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85016
2023-04-17
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265