Brandingenjör

210 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Brandingenjörsutbildningen ger en unik kombination av kompetenser inom brand, riskhantering, byggnadsteknik, beteendevetenskap och räddningstjänst. Brandingenjörer är brandskyddsexperter och mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter examen kan du läsa vidare till civilingenjör i brandteknik.

Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Som brandingenjör utgör du en viktig del för hur väl detta lyckas, både genom olycksförebyggande arbete och för att mildra konsekvenserna när oönskade händelser inträffar. Bränder, kemikalieolyckor, trafikolyckor och översvämningar är exempel på händelser där du som brandingenjör ska ha kunskap för att kunna agera. Utbildningen ger dig kompetens främst inom brandteknik men även inom t.ex risk- och krishantering.

Utbildningens innehåll

Kurserna i brandingenjörsprogrammet har en bred variation där brandteknik samt risk-och krishantering utgör de centrala delarna. Du får lära dig om brandens teoretiska bakgrund liksom om verkliga bränder och datorsimuleringar. Kurserna ger kunskap om hur byggnader blir brandsäkra och du får en omfattande utbildning även inom byggnads- och konstruktionsteknik. Kurserna i risk- och krishantering behandlar bl.a. beteendevetenskap och kunskap om samhällets planering för risker och kriser. Brandingenjörsutbildningen bedrivs och utvecklas i samarbete med bland annat räddningstjänst, företag och andra universitet.

Utbildningen är varierande med stora inslag av projekt- och grupparbeten, studiebesök, gästföreläsningar och experimentella samt datorbaserade laborationer. Ett genomgående tema i utbildningen är att du utvecklar dina färdigheter i skriftlig och muntlig framställan.

På LTU finns även möjlighet för dig som brandingenjörer att läsa vidare till civilingenjör inom området byggkonstruktion och brand. Du blir även behörig att läsa påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning väljer många att arbeta inom räddningstjänst. Arbete finns även i näringslivet, bland annat inom industri, försäkringsbransch och säkerhetsföretag eller vid statliga myndigheter.

Anmälan
Brandingenjör
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85130
2020-04-15
35
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Alexandra Byström, Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715
Michael Försth

Michael Försth, Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265