Hoppa till innehållet

Brandingenjör

210 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Brandingenjörsutbildningen ger en unik kombination av kompetenser inom brand och brandteknik, riskhantering, byggnadsteknik, beteendevetenskap och räddningstjänst. Efter examen kan du läsa vidare 1.5 år till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med inriktning mot byggkonstruktion och brand.

Brandingenjörer är brandskyddsexperter och mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Ett säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling. Som brandingenjör utgör du en viktig del för hur väl detta lyckas, både genom olycksförebyggande arbete och för att mildra konsekvenserna när oönskade händelser inträffar. Bränder, kemikalieolyckor och trafikolyckor är exempel på händelser där du som brandingenjör ska ha kunskap för att kunna agera. Efter utbildningen kan du välja vilka frågor vill du jobba med. Det finns jobb både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll

Kurserna i brandingenjörsprogrammet har en bred variation där brandteknik samt risk-och krishantering utgör de centrala delarna. Du får lära dig om bränders teoretiska bakgrund såväl som verkliga bränder och datorsimuleringar. Kurserna ger kunskap om hur byggnader görs brandsäkra och du får en omfattande utbildning även inom byggnads- och konstruktionsteknik. Kurserna i risk- och krishantering behandlar bl.a. beteendevetenskap och kunskap om samhällsplanering för risker och kriser.
 
Utbildningen är varierande med stora inslag av projekt- och grupparbeten, studiebesök, gästföreläsningar och experimentella samt datorbaserade laborationer. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi, ekonomi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen ett fokus på hur du utvecklar dina färdigheter i skriftlig och muntlig på bra ingenjörsmässigt sätt.
 
Under första läsåret finns det möjlighet att, utöver kurser i utbildningen, få överblick av räddningstjänstens praktiska arbete genom en introduktionsutbildning i din kommande profession följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats.
 
Brandingenjörsutbildningen bedrivs och utvecklas i samarbete med bland annat räddningstjänst, företag och andra universitet. Undervisande lärare på utbildningen bedriver forskning inom olika samhällsviktiga områden, som brandteknik och byggkonstruktioner, samhällsplanering, kemi, beteendevetenskap, något som gör att du som student har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig den senaste kunskapen och vara med aktivt i forskningsprojekt under examensarbetet. Utbildningen är 3,5 år och leder till Brandingenjörsexamen. 

På Luleå tekniska universitet kan du efter brandingenjörsstudierna läsa vidare tre terminer (1.5 år till) till civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning byggkonstruktion och brand. Du blir även behörig att läsa påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter avslutade RUB-utbildningen kan du verka som räddningstjänstledare vid räddningsinsatser.  

Var kan jag jobba?

Efter BI-utbildningen finns jobb både nationellt och internationellt. Du kan arbeta inom räddningstjänsten, industri, försäkringsbransch, vid statliga myndigheter och brandkonsult. I arbetet kan det ingå:

  • förebyggande brandskydd
  • att begränsa konsekvenser vid olika händelser
  • operativa insatser
  • uppgifter som är knutna till brandsäkerhet, riskhantering och skyddsfrågor från projekteringsstadiet och samhällsplanering i tidigt steg.

Anmälan
Brandingenjör
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85006
2022-04-19
35
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491265