Exjobb om hur en byggnad klarar en brand

Publicerad: 27 april 2018

Elin Bergroth och Greta Torstensson, bägge nyblivna brandingenjörer, har gjort sitt examensarbete tillsammans på uppdraget av byggföretaget Isolamin som bland annat arbetar med väggkonstruktioner för modulhus.

– Vi har undersökt hur den bärande stålkonstruktionen mellan två moduler i en modulbyggnad påverkas när en brand härjar i den ena modulen. När modulerna sammanfogas bildas ett hålrum där den bärande konstruktionen vanligtvis placeras, i detta fall en stålkonstruktion. För att återskapa detta utrymme och undersöka stålet har vi byggt en modell bestående av sandwichpaneler och en stålbalk, säger Greta Torstensson.

Vad handlar ert examensarbete om?

För att undersöka praktisk brandpåverkan på stålkonstruktionen så utsattes en del av modellen för brand. För att simulera branden använde vi oss av brandugnen i MCE-lab (Mining and Civil Engineering Lab) här på LTU. Under brandförsöket mättes flera olika temperaturer; temperaturer på stålbalken, temperaturen i brandugnen men även på väggarna i modellen för att se vilken temperaturfördelning som genereras.

Slutligen har vi beräknat temperaturfördelningen i konstruktioner med hjälp av datorer genom program som använder sig av FEM, Finita Element Metoden. Dessa beräkningar har validerats och jämförts med uppmätta temperaturer.

Vilka slutsatser och resultat har ni kommit fram till i detta arbete?

Temperaturerna som mättes upp under brandtestet  visade inte att stålet når några kritiska temperaturer under den timme den utsattes för brand. Detta visar också på att sandwichpanelerna fungerar som ett skydd för stålet och därmed behöver stålkonstruktionen i detta specifika fall inte brandskyddas ytterligare.

Vad har ni för planer efter studietiden? Vad vill ni helst arbeta med?

Vi har båda valt att läsa vidare och studerar just nu påbyggnadsutbildningen för att bli civilingenjörer inom brandteknik. Genom att läsa mastern får vi djupare kunskaper inom brandteknik och byggkonstruktion. Förutom de yrken som en brandingenjörsexamen ger får vi en bredare arbetsmarknad som kan leda till forskarstudier eller arbete som konstruktörer av brandskydd. Efter studierna lockar främst brandskyddsprojektering inom konsultbranschen.

Pedro Andrade

Andrade, Pedro - Doktorand

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492073

Byström, Alexandra - Biträdande universitetslektor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491715

Taggar