Obligatoriska kurser
Brandingenjör

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Brandingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet består av de naturvetenskapliga grunderna, brandteknik samt speciella kurser som ger kunskaper om riskerna i ett modernt samhälle. Utbildningen ska ge kunskaper ur flera perspektiv, identifiera risker, förebygga olyckor och begränsa skador.

Utmärkande för brandingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet är att den har beteendevetenskapliga inslag utöver de tekniska kurserna.

Utbildningen består av teoretiska föreläsningar som varvas med grupparbeten, praktiska övningar och laborationer. Laborationerna kommer att genomföras på universitetet, i samarbete med räddningstjänsten i Luleå och i samarbete med näringslivet i Norrbotten.

Distansöverbryggande teknik kommer också att användas i några moment av utbildningen. Utbildningen innehåller utrymme för valfria kurser där studenten kan skapa sin individuella profil och förbereda sig för examensarbetet.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 210 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
V0012B Tillämpad hydraulik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0002B Konstruktionsteknik 7,5 Grundnivå
C0024B Samhällets planering för risker och kriser 7,5 Grundnivå
G7003B Miljögeoteknik, förorenad mark 7,5 Avancerad nivå Ersätter G0006B
K0002B Byggmaterial 7,5 Grundnivå
K0007B Risk och säkerhet - Grundkurs 7,5 Grundnivå
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
K0015K Risk och brandkemi 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
K0017B Tillämpad riskhantering 7,5 Grundnivå
P0069A Psykologiska aspekter på ledarskap och riskhantering 7,5 Grundnivå
P0070A Distribuerat beslutsfattande och kulturmöten 7,5 Grundnivå
S0003B Branddynamik I 7,5 Grundnivå
S0006B Brandtekniska beräkningar 7,5 Grundnivå
S0007B Brandutsatta konstruktionselement 7,5 Grundnivå
S7002B Branddynamik II 7,5 Avancerad nivå
S7008B Tillämpad branddynamik 7,5 Avancerad nivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
X7007B Examensarbete för Brandingenjörsexamen 15,0 Avancerad nivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.