KUSK_toppbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning

120 Högskolepoäng, Program på grundnivå
Utbildningens mål är att underlätta för ingenjörer med utländsk examen att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Efter genomförd utbildning erhålles intyg.

Den tvååriga utbildningen startar hösten 2018. Utbildningen ger den som har en avslutad utländsk ingenjörsutbildning möjlighet att profilera och bredda sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består huvudsakligen av ett antal gemensamma kurser som förbereder studenten för den svenska arbetsmarknaden. Dessa kurser kompletteras med individuellt valda kurser utifrån den enskilde studentens behov och mål. De individuella kursvalen planeras gemensamt med studenten i början av utbildningen.

Både svenska och engelska används som undervisningsspråk i kurserna. Efter avslutad utbildning erhåller studenten ett utbildningsintyg som beskriver utbildningen samt avslutade kurser.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-09-03, v.36 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88039
2018-04-16
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör med inriktning som motsvarar en på LTU befintlig utbildning eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till ingenjör som motsvarar en på LTU befintlig utbildning och som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434).

Urval

Urval baseras i enlighet med förordning 2008:1101 på: 1. tidigare utbildning 2. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen 3. andra för utbildningen sakliga omständigheter

  • Akademiska: 100%
Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jonny Johansson

Jonny Johansson, Universitetslektor, Docent, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Industriell elektronik, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491703
Mats Näsström

Mats Näsström, Biträdande professor, Huvudutbildningsledare, Bitr. Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491241