Pusselbitar

IT-stöd

Publicerad: 28 mars 2013

På LTUs datorer för studenter och personal finns tre användbara program; TorTalk, Oribi SpellRight och Oribi StavaRex.

TorTalk

TorTalk är ett läshjälpmedel med talsyntes. Det kan läsa många språk; svenska, finska, norska, danska, engelska, tyska, franska, spanska, m fl. Programmet kan läsa upp all slags text. Det fungerar för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder. TorTalk har installerats i alla datorsalar och kan även laddas ner till privat dator.

Oribi Spell Right

Oribi SpellRight är ett rättstavningsprogram för svenskspråkiga användare som skriver text på engelska. Stavnings- och grammatikkontroll och en ordlista om 100.000 ord ingår. Talsyntes finns.

Oribi StavaRex

Oribi StavaRex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Det finns även som tillägg till Goggle Docs.

Oribi programmen finns inte på de tunna klienterna.
Personal installerar programmen på sina datorer genom ”Software center/manage software”, studenter har tillgång via datorsalarna. SpellRight och StavaRex ligger i Wordmenyn under ”Oribi”.

Om du som student vill ladda ner programmet på din egna dator måste du kontakta Servicedesk.

Läsprogram talböcker

Program för att läsa talböcker på datorn laddas ner från Legimus när du fått ditt nedladdningskonto. Du kan också läsa talböcker i gratisappen Legimus.

Läsprogram e-text

Textview laddas ner från Legimus.se till din dator som ska ha talsyntes, skärmförstoringsprogram, punktskriftsdisplay eller tangentbordsersättning.

Hjälpmedel att låna

I bibliotekets kundtjänst kan du låna:

  • Digitalt fickminne – 11 st Sony och Olympus
  • Tangentbord för punktskrift
  • Digital mottagare med hörslinga

Mer om användbara program finns här: