Birgitta Bergvall-Kåreborn prorektor LTU i förgrunden, omgiven av gruppen från Luleå kommun som reser till USA.

LTU åter från Facebook tour i SVT:s morgonsoffa

Birgitta Bergvall-Kåreborn prorektor vid Luleå tekniska universitet är en av flera i en grupp från Luleå (The node pole expediton)som varit i USA och återvänt hem efter besök hos Facebook. Avsikten med resan var att söka samarbeten och intressera fler liknande företag att starta verksamhet i Luleå.

Facebooks etablering i Luleå nära universitetet är redan högintressant för LTU:s studenter

- Facebook är ett företag som attraherar ungdomar, så det finns redan nu ett studentprojekt vid Luleå tekniska universitet där man ska titta på vad man kan göra med den överskottsenergi som uppstår från Facebooks serverhallar, säger LTU:s prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

I gruppen som återvänt från resan till USA ingår också Luleås kommunalråd Karl Petersen, Matz Engman VD för Luleå näringsliv AB, Anders Granberg chef för nybildade North Sweden Data Centre Location, Fredrik Kallioniemi VD för Aurorum Science park och Erik Lundström chef för affärsutveckling inom Luleå energi. Det finns stora förhoppningar att nya jätteföretag liknande Facebook ska fastna för Luleå och därför har man under resan bokat in möte med några. Dessutom har gruppen besökt Facebooks datacentrer i Oregon för att se hur det fungerar i full drift. I Luleå väntas flera kringeffekter av att Facebook finns i kommunen, inte minst för universitetets forskning och utveckling. Det är Facebooks första etablering i Europa och då har man valt att bygga sitt centre i direkt anslutning till ett campusområde påpekar Matz Engman VD för Luleå näringsliv AB.

- Så vi har ju väldiga möjligheter därför att Facebook har valt att sätta den här anläggningen precis granne med universitet, säger han.

Redan innan resan till USA finns alltså ett intresse från studenterna efter Facebooks etablering i Luleå som i sin tur antyder att många ämnesområden vid universitetet berörs.

- Det är ju jätteroligt att se att, även om man tänker på Facebook som ett socialt medieföretag, så  är det så många andra kompetensområden som kopplar till LTU, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Strax före jul gjordes en kartläggning inom universitetet vilka områden som kan vara intressanta för samarbete med Facebook. Byggande i kallt klimat, energiteknik, förnyelsebar energi och inom IT-området, datalagring och datasäkerhet är några exempel som prorektor nämner.

- Så det är väldigt många områden där vi ser att vi kan bygga ett samarbete, både när det gäller forskning och grundutbildning, säger hon.

Målet för LTU att medverka i resan till USA är att etablera en första kontakt och ta reda på vilka områden som det finns ett intresse att samarbeta om. Särskild vikt lägger Birgitta Bergvall-Kåreborn på att LTU kan visa vilken slags kompetensförsörjning som kan erbjudas.

- Vi tänker också att det här är första steget, sen kommer det fler företag och då blir det här med kompetens ännu viktigare, säger hon, vilket understryks av Luleås borgmästare.

- Man ska veta att när Facebook gör en miljardinvestering långt bort i Sverige så är det klart att de behöver all support de kan få från oss, säger Karl Petersen kommunalråd i Luleå.