Queen Silvia Nursing Award

Publicerad: 2 september 2013

Är du sjuksköterskestudent och har en bra idé? Då ska du söka Queen Silvia Nursing Award, ett stipendium för dig som vill vara med och bidra till att lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre.

Vårdalstiftelsen är Founding Partner till Queen Silvia Nursing Award, ett nyinrättat stipendium som delas ut för första gången med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag. Det går till den sjuksköterskestudent som kan bidra med den bästa idén för att främja framtidens vård och omsorg med fokus på äldre.

Målet

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre.

Syftet

Priset syftar till att skapa attraktivitet och en positiv bild av möjligheterna för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar, t ex inom äldre/demensomsorg, samt att skapa attraktivitet och uppmärksamhet kring sjuksköterskeutbildningarna och sjuksköterskans roll och möjligheter i framtiden – särskilt med fokus på de äldres situation.
.
Den som tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2013 kommer förutom stipendiesumman om 50 000 kr få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship under 6 månader med syfte att ge lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre.