VFU/praktik

Vid några utbildningar förekommer praktik/VFU. Du som läser till lärare har del av utbildningen förlagd till förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola eller gymnasieskola. Du som läser till arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska har din verksamhetsförlagda utbildning förlagd till olika hälso- och sjukvårdsverksamheter som bedrivs inom landstinget, i kommunen eller i privat regi. Civilekonomutbildningen har VFU som en valfri kurs under studietiden. Många civilingenjörsprogram erbjuder en längre, frivillig praktikperiod inom industrin.

VFU i utlandet

Inom ramen för olika kursers VFU har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands, såväl i svenska skolan utomlands som i en nationell skola.

Sidansvarig och kontakt: Studenttorget

Publicerad: 5 juli 2010

Uppdaterad: 13 februari 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017