Ansökan om förtur vid placering på VFU

Ansökan om förtur gäller endast där LTU har avtalade VFU-platser.

Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl kan utgöra underlag för förtur vid placering på verksamhetsförlagd utbildning.

Särskilda skäl kan utgöras av medicinska, sociala och andra tungt vägande personliga skäl. Skälen ska vid behov kunna styrkas med intyg.

Ansökan om förtur skickar du in terminen innan du ska ut vfu. Formuläret är öppet endast under angiven period,

  • 1 januari - 15 april för kurser under höstterminen
  • 1 augusti - 15 oktober för kurser under vårterminen

OBS! En ansökan per vfu-kurs, fältstudie.

Sidansvarig och kontakt: Åsa Lindbäck

Publicerad: 19 april 2016

Uppdaterad: 16 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017