Centrum för Innovation och eHälsa

Välkommen till Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. EIC är Luleå tekniska universitets och Region Norrbottens gemensamma centrumbildning som verkar för att finna nya vård- och omsorgssmarta lösningar inom eHälsa. Det görs i samarbete med kommunförbundet samt länets kommuner och företag. Vår mission är att hitta regionala samarbetspartners för våra innovativa lösningar och att få dessa att växa.

EIC skapar innovativa produkter, tjänster och processer som finns i en unik forskarmiljö som kombinerar hälsovetenskap, systemvetenskap och elektroteknik. Forskarmiljön har meriterat sig genom internationella forskningsprojekt och driver utvecklingsprocesser som genererar nya behovsdrivna tjänster och produkter med publicerbara forskningsresultat med industriell tillväxt och produkter som mål. Den är internationellt känd som ett kompetenscentrum inom områdena hälso- och sjukvård samt välbefinnande, där informations- och kommunikationsteknik, IKT, utnyttjas för att ge människor bästa möjliga vård i hemmet eller varhelst de måste befinna sig.

Det vi gör för att stödja innovativa idéer är att hjälpa till med att allokera resurser samt erbjuda ett stort nationellt och internationellt kontaktnät via våra befintliga samarbetspartners. Behov och idéer kan komma från forskare, innovatörer eller medarbetare inom vården och omsorgen. Vi stöttar även det regionala näringslivet inom ehälsa. På vår webbsida kan du ta del av vår verksamhet och de projekt vi har bedrivit samt de projekt vi bedriver.

Har du en vårdsmart idé inom eHälsa tveka inte utan kontakta oss. Ring direkt till forsknings eller verksamhetsledaren på EIC eller sänd en kort beskrivning till per-olof.egnell@ltu.se