Hoppa till innehållet
Foto: Akademiska hus ny utemiljö

Vi bygger framtidens universitet

Tillsammans med Akademiska hus tar universitetet ett helhetsgrepp för att framtidssäkra alla byggnader. Det pågår underhåll för att komma till rätta med byggnadsrelaterad ohälsa, ombyggnationer för att verksamhetsanpassa byggnader och ett nytt Deltahuskvarter ska byggas.

Målet är en långsiktig struktur för studiemiljöer, labbmiljöer och kontor avseende:

  • Ekonomi
  • Flexibilitet
  • Hållbarhet

Här samlas all information kopplat till campusomställningen som pågår på universitetsområdet i Luleå.

Redovisningsfas III
Webbinar: Redovisningsfas III

Akademska hus, Luleå tekniska universitet och White Arkitekter redovisar vad som hänt sen sist i Delta projektet — Generalitet — Disposition — Hållbarhet.

VKU miljö LTU
Utmärkt plats för labben enligt experterna

En fördjupad geoteknisk utredning och riskbedömning har gjorts med nya provborrningar. De visar på möjligheten att placera typmiljö för vibrationskänslig utrustning (VKU-miljön) i en fristående placering med möjligheten att koppla samman labben i VKU-miljön med labben i Deltakvarteret via en Skywalk.