Hoppa till innehållet

Aktuell bygginformation v.21-22

Publicerad: 22 maj 2023

Campusövergripande  

Vi utför rondering och besiktning av yttertak samt genomgång av värmekablar med start under vecka 22, detta är en tillsyn som Akademiska Hus genomför årligen för att säkerställa att tak, takavvattning och värmekablar fungerar som det ska.

Arbetet kommer innebära minimala störningar för verksamheterna inne i lokalerna men det innebär att det kommer röra sig personer på taken.

Utemiljö  

Vi utför besiktning av utemiljö under vecka 21. Detta gör vi för att kunna planera och fånga upp kommande åtgärder i utemiljön.

Hus A/α 

Demontering av fasad/yttervägg i delar av korridor A1500/A2500/A3500 pågår. En följd av detta

innebär att övergången från A-huset till Alfa-huset är avspärrad på plan 2 men man kan fortsatt gå mellan på plan 1. Efter nationaldagen (7/6) kommer även övergången till Alfa-huset på plan 1 att spärras av för byte av yttervägg.

Byte av fasad och yttervägg pågår på regnbågsallén utanför A2027, A2028 och A2029. Dessa tre rum är avspärrade under arbetet.

A1544 i tillbyggnad 98 är avspärrat för golvbyte. Ytorna färdigställs i närtid.

Delar av A3500 är avspärrade för golvbyte.

Arbetet med att byta ut korridorsbelysning i Alf huset fortgår och beräknas vara klart och driftsatt under vecka 22. Förutom att vi säkerställer att det är bättre belysning minskar vi även energiförbrukningen i huset genom att byta ut befintliga armaturer till med energieffektiva LED armaturer samt att vi får till en styrning som gör att vi kan optimera belysningen på ett bättre sätt.

Hus B/β 

Återställning av innertaket i entré B4 kommer att utföras under de närmsta veckorna.

Återställning av innertaket i entré Vintergatan 2 kommer att utföras under de närmsta veckorna.

I arbetet med anpassning av kontorslokalerna pågår fortsatt fönsterbyte samt montage av undertak. Borrning för infästning av undertakets bärverk kan skapa stomvibrationer som hörs i närliggande lokaler.

Åtgärder av BRO-skador:
Golvbyte genomförs i magasinet i biblioteket i Beta. Flytspackling pågår och efter det har torkat ska vi måla väggar och montera ny golvmatta.

Underhåll av tak:
Liksom vi informerade i tidigare veckobreve så fortsätter arbetet med underhåll uppe på taket. Detta är ett planerat takunderhåll av Beta-taket där vi byter från rostfritt plåttak till takpapp. Underhållet är inne i sin tredje och sista etapp som pågår till i höst. De två tidigare etapperna har skett under sommarhalvåren 2021 och 2022. Anledningen till att den är uppdelad i tre etapper är att maximeratiden för arbetet under sommaren då det pågår lite verksamhet i lokalerna och störa så lite som möjligt under vinterhalvåret.

Hus C 

Inget arbete pågår under perioden.

Hus D

Akademiska Hus har blivit klara med upphandling av rivningsentreprenör vilket innebär att rivningen kan starta upp under sommaren. Vi kommer att fylla på med information i följande informationsbrev.

Hus E

Vi byter två stycken fönster i E200 korridoren mot innergård, arbetet kommer att utföras under maj månad.

Hus F 

Vi byter ut pumpen som betjänar värmesystem under den närmaste tiden. Åtgärden kommer inte att påverka värmen i fastigheten utan är en åtgärd för att säkerställa att vi har en avbrottsfri drift av anläggningarna.