Hoppa till innehållet
Akademiska hus Foto: Akademiska hus

Aktuella störningar

Publicerad: 21 november 2022

Aktuella händelser på universitetet från Akademiska hus. Har ni inte laddat ner appen Mitt Campus ännu så rekommenderar vi att ni gör det. Där uppdaterar Akademiska hus regelbundet information som kan vara bra att ha i vardagen

v47–48 2022

Test av brandlarm 

Nu är det dags för kvartalsprov av husens brandlarm. Avprovningen kommer att ske under tisdag och onsdag kväll vecka 47 och samtliga hus på campus berörs. 

Utemiljö, Multisporthallen 

Detta är information från entreprenören för Multisporthallen. Akademiska Hus är inte ansvariga för bygget eller störningar men bistår med att informera när vi har denna upparbetade kanal för att nå er som vistas på campus.

Under vecka 46–49 kommer det vara delvis begränsad framkomlighet på Universitetsvägen och trottoaren, detta med anledning av det grävarbete som genomförs för att koppla in fjärrvärme till den nya Multisporthallen. Gående hänvisas att följa skyltningen runt B-huset via Regnbågsallén. 

Under denna period vill vi uppmana er att visa extra hänsyn i trafiken och även vara extra uppmärksam på eventuella gående i området. 

Utemiljö, Parkering Porsöhallen

Under vecka 46 och 47 kommer infarten till parkeringen bli tillfälligt begränsad i samband med inkopplingsarbeten för fjärrvärme till Multisporthallen. Under perioden 17–21/11 kommer infarten till Porsöhallen flyttas och tillfällig skyltning kommer att placeras ut. Under vecka 47 kommer det vara en tillfällig begränsning vid framkomlighet på parkeringen. 

Hus A/α 

Arbete i etapp 4 som omfattar korridorerna A2300 och A3300 samt A2500 och A3500 pågår. I A3300 och A3200 börjar vi vara färdiga med ytterväggarna invändigt och arbeten med ytskikt påbörjas inom kort. I A2500 och A3500 pågår fortsatt bytet av ytterväggarna.

Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet på campus kommer Akademiska Hus med start vecka 47 att påbörja byte av utrymningsskyltar i lokalerna. Detta arbete kommer att pågå under några veckor. 

Hus B/β 

Vi har påbörjat rivningen i Beta-anpassningen under förra veckan. Inom kort kommer vi påbörja mer högljudda aktiviteter såsom rivning av golvmatta och innerväggar. När det är färdigt kommer det vara mer öppet och välkomnande så en hel del rivning behövs göras. Vi hoppas vara klara med rivningsarbetet fram till jul och därefter påbörja uppbyggnaden av det nya kontorslandskapet.

Åtgärder med belysningen i korridoren börjar närma sig slutet. Efter vissa utmaningar med leveranstider på armaturer kommer vi de närmsta veckorna att montera de sista, iordningställa styrningen för belysningen och även demontera de gamla armaturerna. 

Hus C 

Kontroller och åtgärder kring kommande underhållsåtgärder kopplat till belysning pågår under de kommande veckorna. 

Hus D 

Gällande rivningen av Hus D påbörjas inom kort annonsering av varor möjliga att återbruka. Vi har tidigare inventerat vilka material som går att återbruka och kommer med hjälp av vår samarbetspartner Kompanjonen att sälja dessa varor. Annonseringen sker via deras förmedlingssite ”Dacke Online”. 

Genom att återbruka material i stället för att kasta/återvinna går det att spara stora mängder CO2 vilket vi givetvis hoppas att vår återbruksansträngning kommer att resultera i. Mer information angående återbruket kommer under våren. 

Hus E 

Åtgärder av hängrännor utanför E616 kommer att utföras under kommande veckor. 

Hus F 

Det ska ske byte av en frånuftsläkt som betjänar F1362, arbetet planeras in tillsammans med verksamheten. 

T-paviljongen 

Takåtgärder kommer att utföras på en mindre del av taket.