Hoppa till innehållet
Foto: Akademsiak hus

Bygg och störningsinfo v.6-7

Publicerad: 26 januari 2023

Aktuella händelser på universitetet från Akademiska hus. Har ni inte laddat ner appen Mitt Campus ännu så rekommenderar vi att ni gör det. Där uppdaterar Akademiska hus regelbundet information som kan vara bra att ha i vardagen

Hus A/α 

Vi fortsätter med arbete i etapp 4 vilket omfattar A2300 och A3300 samt korridorerna A2500 och A3500. Vi närmar oss slutet och jobbar med invändiga ytskikt och kompletteringar. Inom två veckor kommer avspärrningarna i A2500 att tas bort, men vissa kompletterande arbeten med ytskikt kvarstår. Samtliga lokaler i denna etapp kommer att vara klara under mitten/slutet av februari. Rättelse: Förra informationsbrevet som skickades ut var det felaktigt skrivet januari, när det i själva verket är februari som gäller.  

Ställning är påbörjat för etapp 5 utanför A1500/2500/3500 på Alfa innergård. När ställning och väderskydd är på plats kommer vi påbörja demontering av fasaden.

Under nästa vecka kommer tre toalettgrupper samt ett grupprum på plan 1 att avspärras för golvbyte. Arbetet beräknas ta ca sex veckor.

Hus B/β 

Under denna vecka flytspacklar vi golven då vi rivit samtliga innerväggar. Nästa vecka påbörjas uppbyggnaden av nya innerväggar.

Vi håller på att bygga upp ställning för byte av vissa takdelar på Beta. Avspärrningen kommer successivt att öka runt Beta denna vecka. Det kommer att placeras en tillfällig tunnel vid entrén till biblioteket så att man inte av misstag hamnar i arbetsområdet samt som skydd om snö eller liknande rasar från väderskydd som byggs upp på taket ovanför entrén. Avspärrningar inklusive tunnel kvarstår till dess att taket är färdigt under hösten.

Vi kommer även under kommande veckor att utföra mindre åtgärder på sprinkleranläggningen för att åtgärda punkter från den tillsyn som vi utför på husen. Berörd verksamhet kommer att informeras innan arbetet utförs.

Hus C

Underhållsåtgärder avseende belysning i Kemins lokaler på plan 2 planeras in och utförs tillsammans med verksamheten. Underhållsåtgärd avseende belysningsbyte i källaren utförs också under perioden.

Hus F

Vi byter belysning i delar av källarplan och krypgrunder och ser även över belysningen i Skyddsrum Hus F samt intilliggande lokaler.