Hoppa till innehållet
Rivning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rivning av D-huset

Publicerad: 6 september 2023

Under kommande vecka byggs plank till resterande sidor runt kvarteret och därefter kommer den tyngre rivningen att påbörjas.

Fastighetsägaren Akademiska Hus påbörjade rivningsarbetet av D-huset under sommarledigheten med invändig demontering för återbruk och återvinning. Nu inleds nästa fas i projektet med tyngre rivningsarbete, vilket kommer att innebära mer störande ljud framöver. Rivningsentreprenören Lotus meddelar att de självklart arbetar med att försöka minimera ljudnivåer så mycket de kan.

Arbetet inleds v.38 i hörnet Norra Vintergatan och Regnbågsallén. Efter det fortsätter rivningen bort från Norra Vintergatan mot gamla Centekhuset. Den nya delen rivs sist.

Arbetstider:
Måndag–torsdag: 7:00–19:00
Fredagar: begränsad aktivitet.

Kontiunerlig dialog
Under projektets gång kommer en kontinuerlig och tät dialog föras mellan projetets ledning och LTU:s verksamhetsansvariga för att minimera att universitetets verksamhet störs. Bedömningen är att störningar inledningsvis kommer vara mycket begränsade. Rivningen bedöms heller inte komma att orsaka vibrationer i samma omfattning som vid ombyggnationen av Regnbågsallén. Mer störande moment planeras att utföras under sommaruppehållet 2024. Under tentamensperioderna kommer ingen störande verksamhet ske.  

Hela rivningsarbetet beräknas pågå från v.38 fram till sommaren 2024. 

Rivning av D-huset
Planket runt D-huset förlängs runt hela kvarteret under v.37 inför start av det tyngre rivningsarbetet.

-------------------

Kontakt: Per Öberg, projektledare
E-post: per.oberg@lic-ab.se
Tel: 070-6951700

Mer information om projektet hittar du i Akademiska Hus app Mitt campus som finns tillgänglig att ladda ned där appar finns.