Hoppa till innehållet
Delta

Deltakvarteret

Luleå tekniska universitet planerar för ett nytt hus på universitetsområdet i Luleå. Den nya byggnaden ska bestå av moderna och flexibla miljöer som andas utveckling och framtid där medarbetare och studenter trivs och kan känna stolthet över universitetet.

Projektet befinner sig i planeringsskede. En förstudie har slutförts och slutligt lokalprogram har beslutas av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltaprojektet. Här finns det att ta del av i sin helhet. 

Under 2021 i programhandlingsarbetets första skede fick ett omtag göras pga nya kunskaper om de geotekniska förutsättningarna på Deltatomten. Den känsligaste laborativa miljön och den mest störningsgenererande laborativa miljön behövde omlokaliseras.

Programhandlingsarbetet startade om i september 2022 med ett nytt reducerat kvarter på Deltatomten och den mest känsliga laborativa typmiljön (VKU-miljön) placerad på G-tomten (sydväst om Wibergsgården).Programhandlingsarbetet utgår från förstudien och lokalprogrammet.

Redovisningsfas III
Webbinar: Redovisningsfas III

Akademska hus, Luleå tekniska universitet och White Arkitekter redovisar vad som hänt sen sist i Delta projektet — Generalitet — Disposition — Hållbarhet.

Deltaprojektet frågor
Ställ din fråga om Deltakvarteret

Här kan du som är anställd eller student lämna dina frågor kring Deltakvarteret.

FAQ - Frågor & svar om Deltakvarteret

Allmänna frågor

Kontorsmiljöer

Labbmiljöer

Offentliga miljöer / Samverkansmiljöer

Studiemiljöer

Hittar du inte svaret på din fråga?