Hoppa till innehållet
LTU, genrebild studenter

Dokument och länkar

Styrande dokument och viktiga beslut som rör Deltakvarteret.

Konceptkatalog

Under 2019 har en projektgrupp vid Luleå tekniska universitet arbetat med att samla in idéer och visioner kring hur det nya kvarteret ska utformas baserat på styrdokument och tankar om framtida arbetssätt. Visionerna har sammanställts i en konceptkatalog som ska ses som ett vägledande dokument under det fortsatta arbetet med att ta fram lokalprogram och skisser för det nya kvarteret. 

Vision 2030

Campusplan 2025

Antagen detaljplan

Styrgruppsprotokoll

Deltakvarteret i media

Lokalprogram Deltakvarteret

Slutligt lokalprogram färdigställdes av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021. Det finns att ta del av i sin helhet här.