Hoppa till innehållet

Inomhusmiljö och hälsa

Hälsobesvär inomhus kan vara orsakad av byggnaden, av verksamhet som bedrivs i byggnaden eller en kombination av dessa. Faktorer som kan bidra till inomhusmiljöproblem kan till exempel vara emissioner från byggnadsmaterial eller inredning/aktiviteter, fukt i byggnadsmaterial, föroreningar i tilluften, otillräcklig luftväxling eller damm på grund av otillräcklig städning.

Om du upplever hälsobesvär med misstänkt koppling till inomhusmiljön ska du anmäla detta som ett tillbud enligt rutinen som beskrivs nedan.