Hoppa till innehållet
Foto: Foto: Lars Bergmark Fastighet och Service

Kom och testa de nya hybrida lärosalarna – A108, A110 och A111

Publicerad: 18 november 2022

Respektive lärosal kanske ser ut som en helt vanlig lärosal men är en s.k. hybrid lärosal lämpad för undervisning då det finns deltagare på plats och på distans.

Hybridsalarna Lärosalarna A110 och A111 har utrustats med nya stolar och bord som har hjul och borden går även att fälla ihop för att lätt kunna anpassa salen efter behov. Mjuk Bolon-matta för att dämpa ljud och anpassad belysning främst för de på distans. I hybridsalen A108, där har befintligt golv bibehållits, liksom bord och stolar.
Kameror och takmikrofon har installerats för att uppmuntra till dialog oavsett om man sitter på plats i lärosal eller på distans.

Lärosalens teknik har installerats med tanke på användbarhet, det ska vara lätt att kunna använda lärosalens teknik och det ska finnas en igenkänningsfaktor oavsett vilken hybrid lärosal som nyttjas.

I lärarbordet längst fram finns en panel infälld som styr lärosalens teknik. Panelen har ett fåtal knappar med förprogrammerade val, allt för att underlätta för användaren.

Takmikrofon finns placerad centrerad i taket för att plocka upp samtal i rummet och ersätter lärarens headset och handmikrofon. Lärorsalarna är utrustade med två kameror, en som är riktad mot läraren och en som är riktad mot åhörarna i lärosalen. Kamerorna är röststyrda och växlar till lärarvy eller åhörarvy vid val Auto camera. Via knapptryckning på panel på lärarbord finns det även möjlighet att låsa kamera till fasta lägen på lärare (Teacher cam) eller åhörare (Student cam).

I foajén utanför kommer det finnas mobila skrivtavlor som kan användas vid behov för att utöka lärosalarnas flexibilitet.

För att kunna nyttja tekniken i de hybrida lärosalarna så krävs att du tar med din egen dator samt att den har stöd för USB-C, vilket merparten har idag. Instruktioner om hur man kopplar upp sig finns i lärosalen samt under IT-support för medarbetare se länk och välj Hybrid lärosal

Vi uppmuntrar lärare och studenter att komma och ta del av demo-tillfällena i A110 i Alfahuset; måndagar under perioden 14 nov-12 dec, kl. 12.00-12.45

Kom och testa, ingen föranmälan krävs! Vi uppskattar all feedback vi kan få för att förbättra användarupplevelsen.

Bokning av salarna görs precis som tidigare i TimeEdit.