Hoppa till innehållet
Illustration: White arkitekter

Vår framtida arbetsplats

Luleå tekniska universitet beslutade 2020, att vid nyproduktion och ombyggnationer av kontorslokaler ska utformningen, där det är möjligt, skapa aktivitetsbaserade kontor, vad innebär det för universitetet?

Inriktningen är att utforma nya typer av kontorsarbetsplatser som är flexibla och har tillgång till olika typer av miljöer som stödjer olika slags behov i arbetet. Utformningen av alla kontorsomställningar utgår från arbetsuppgifter och behov och utvecklas tillsammans med medarbetarna. Detta innebär att varje aktivitetsbaserat kontor är behovsstyrt och säkrat utifrån funktion.

LTU - framtida arbetsplats möter högt ställda krav på hållbarhet och möjliggör flexibla kontorsmiljöer som enkelt kan förändras utifrån nya behov som uppstår i framtiden. Det uppfyller förväntningar på en professionell och inspirerande kontorsmiljö som främjar forskning, utbildning, möten och kunskapsutbyte. Det skapar också förutsättningar att klara de ekonomiska ramar som finns för universitetets totala lokalkostnader. 

LTU - framtida arbetsplats innebär

 • Målet är att hålla ihop avdelningarna i så stor utsträckning som möjligt​. Vid ombyggnad av befintliga lokaler måste enhetens storlek anpassas till husets förutsättningar. Indelning i enheter görs för att underlätta orienterbarheten för både medarbetare och studenter men även för att ge möjlighet att utforma enheten efter respektive verksamhets behov 
 • Utformning av arbetsplatserna utgår ifrån arbetsuppgiften och utvecklas tillsammans med medarbetarna i en fortsatt process​
 • Grundkonceptet innebär att man inte har personliga arbetsplatser, men det ​ kommer att finnas plats för alla 
 • Zoner införs för att stödja olika slags arbete, från fokuserat arbete till samarbete

Aktiviteter och funktioner som kontorsmiljön ska tillgodose

 • en arbetsplats att trivas på och vara stolt över​
 • att kunna utföra arbete som kräver hög koncentration​
 • att kunna prata ostört i telefon ​
 • att kunna interagera och samverka med studenter, medarbetare och externa parter ​
 • att spela in föreläsningar, genomföra undervisning samt möten på distans ​
 • en ergonomisk arbetsplats​
 • förvaring och hantering av personligt arbetsmaterial​
 • klädförvaring​
 • en trygg och säker arbetsmiljö

Läs mer

Föreläsningar om aktuell forskning inom kontorsmiljöer