Hoppa till innehållet

Deltakvarteret

Luleå tekniska universitet planerar för ett nytt hus - Deltakvarteret. Det nya kvarteret ska bestå av nya, moderna och flexibla miljöer som andas utveckling och framtid där medarbetare och studenter trivs och kan känna stolthet över universitetet.

Projektet befinner sig i planeringsskede. En förstudie har slutförts och delar av lokalprogrammet är färdigt. Slutligt lokalprogram beräknas beslutas av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021.

Programskedet har inletts vilket betyder att man utgår från förstudien och lokalprogrammet och förfinar de kravställningar som tagits fram. Ett rumsfunktionsprogram ska också tas fram och det ska redovisa verksamheternas funktions- och tekniska krav samt areabehov. Under programskedet kommer också översiktliga inrednings- och utrustningsbehov tas fram vilket kommer att ge en tydligare bild av kvarterets utformning, om än inte den slutgiltiga.

FAQ - Frågor & svar om Deltakvarteret

Allmänna frågor

Offentliga miljöer / Samverkansmiljöer

Labbmiljöer

Studiemiljöer

Hittar du inte svaret på din fråga?