Hoppa till innehållet
Delta

Deltakvarteret

Luleå tekniska universitet planerar för ett nytt hus på universitetsområdet i Luleå. Den nya byggnaden ska bestå av moderna och flexibla miljöer som andas utveckling och framtid där medarbetare och studenter trivs och kan känna stolthet över universitetet.

Projektet befinner sig i planeringsskede. En förstudie har slutförts och slutligt lokalprogram har beslutas av prioriteringsgrupp/styrgrupp för Deltakvarteret i maj 2021. Här finns det att ta del av i sin helhet. 

Programskedet pågår vilket betyder att man utgår från förstudien och lokalprogrammet och förfinar de kravställningar som tagits fram. Ett rumsfunktionsprogram tas också fram och det ska redovisa verksamheternas funktions- och tekniska krav samt areabehov. Under programskedet kommer också översiktliga inrednings- och utrustningsbehov tas fram vilket kommer att ge en tydligare bild av kvarterets utformning, om än inte den slutgiltiga.

FAQ - Frågor & svar om Deltakvarteret

Allmänna frågor

Kontorsmiljöer

Labbmiljöer

Offentliga miljöer / Samverkansmiljöer

Studiemiljöer

Hittar du inte svaret på din fråga?