Hoppa till innehållet

Finns det skisser att ta del av?

Publicerad: 25 juli 2020

Det finns idéskisser och inspirationsbilder i konceptkatalogen som är utgångspunkten i vårt arbete. I dagsläget finns det inte några fastställda utformningar utan arbetet är en pågående process där olika utformningar testas, utvärderas och förändras vart efter arbetet fortskrider.