Hoppa till innehållet

Hur planerar man för AV-teknik, det är omöjligt att veta vilken teknik som finns om flera år?

Publicerad: 15 juni 2020

Planeringen baseras på funktionella behov. Universitetets pedagogiska idé är att skapa mervärde genom aktivt deltagande på universitetsområdet. Men allt oftare medverkar lärare, distansstudenter, föredragshållare, och forskningskonferensdeltagare på distans. Vi tar därför höjd för att erbjuda goda lösningar för detta i lokalerna. Pedagogiska utvecklingen går dessutom mot ökat aktivt processande av kunskap. Därav utformningen av flyglarna i arenan och multistudios. Det ställer krav på tillgång till och placering av AV-teknik i lokalerna. Våra egna AV-specialister och specialistkonsulter bevakar konferenser och mässor med insikt om teknikutvecklingen under de kommande åren. Vår ansats beaktar detta. Men sedan styr verkliga marknadsutvecklingen valet av teknik/produkter när vi kommit så långt fram i processen.