Hoppa till innehållet

Hur säkerställer man att huset byggs på ett sätt som optimerar kvalitén på kontoren?

Publicerad: 16 september 2021

Genom programskrivningen av kontorsmiljöerna som kommer att ske tillsammans med berörda verksamheter. Förutom planlösningar kommer även teknisk kravställning så som akustik, ventilation, belysning m.m arbetas in i programhandlingen. Rum avsedda för enskilt arbete och sekretess kommer att säkerställas, omfattningen blir enligt överenskommen planritning/programhandling.