Hoppa till innehållet

Hur ser processen ut för bygget av det nya Deltakvarteret?

Publicerad: 16 september 2020

Att bygga en byggnad av den storlek som planeras för Deltakvarteret är en lång process. Projektet befinner sig just nu i programhandlingsfasen som är ett tidigt skede av processen. I programskedet utgår man från förstudien och lokalprogrammet där kravställningar och skisser förfinas. Samtidigt upprättas ett rumsfunktionsprogram som redovisar verksamheternas funktionskrav/tekniska krav, areabehov, och översiktliga inrednings- och utrustningsbehov. Läs mer under Byggprocess