Hoppa till innehållet

Innebär det att marken är dålig där Deltakvarteret planeras?

Publicerad: 23 juni 2021

Nej. För den byggnad som planeras fungerar marken bra för att bära statiska laster, det vill säga laster som inte varierar med tiden.

Kraftiga dynamiska laster uppstår däremot i stor utsträckning av den verksamhet som bedrivs i universitetets MCE-labb, ett av de labb som planeras att flytta från nuvarande F-huset till Deltakvarteret. Det optimala är att placera MCE-labbet där det är nära till fast berggrund. Utökade geotekniska undersökningar samt vibrationsmätningar genomförs för att hitta den bästa placeringen för denna verksamhet på universitetsområdet.