Hoppa till innehållet

Planeras det för någon gradängsal för 90–150 personer?

Publicerad: 23 november 2020

Arenan planerar för två stycken salar för 150 personer i casesalssittning, och en sal i traditionell gradängsalssittning för 300 personer. I dagsläget är diskussionen öppen om fördelningen mellan de olika delarna men en utgångspunkt är att salen i öppet läge måste kunna rymma minst 600 personer. Inom detta skal ska såväl föreläsningar som mer casebaserad undervisning kunna ske. Huvudspåret är två stycken salar för 150 personer i casesalssittning samt en del i traditionell gradängsalssittning för 300 personer. Den exakta utformningen är inte alls beslutad och det genomförs nu olika workshops och diskussioner med olika intressenter.