Hoppa till innehållet
Ytor i Deltakvarteret

Så mycket yta upptar de olika miljöerna i kvarteret

Publicerad: 20 maj 2021

Ytorna i Deltakvarteret kommer bestå av allmänna studiemiljöer (formella och informella), kontorsmiljöer, offentliga miljöer, metodsalar och laboratorier. Cirkeldiagrammet visar den procentuella andelen som respektive miljö utgör av den totalt programskrivna ytan i lokalarea (LOA) i Deltakvarteret.