Hoppa till innehållet

Vad visar de geotekniska undersökningar som genomförts på och kring D-huset?

Publicerad: 23 juni 2020

Undersökningarna visar att där Deltakvarteret planeras består marken av morän med god bärförmåga. Djupet till berg varierar mellan 6 meter till 46 meter. Anledningen till att man vill grundlägga MCE-labbet direkt på berg är för att på ett ekonomiskt hållbart sätt få bra förhållanden för dynamiska laster. På grund av avståndet till fast berg är det inte lämpligt att grundlägga MCE-labbet på Deltakvarterets tomt.