Hoppa till innehållet

Vilka verksamheter kommer att ha sina labbmiljöer i Deltakvarteret?

Publicerad: 17 juni 2020

Den stora delen av labbmiljöerna i Deltakvarteret kommer att vara de som idag finns inom SBN, KKL och HLV men arbetet med att samordna laborativa verksamheter i syfte att nå det ekonomiska målet för Deltakvarteret pågår. I arbetet tittar man på hur hela universitetsområdet kan nyttjas på bästa sätt och avväganden görs i dialog med verksamheten. Förslag kommer att bottna i att säkra arbetsmiljö och säkerhet i våra labbmiljöer, möjligheten att undvika framtida ombyggnationer i befintliga hus som vi vet för labbmiljöer är kostsamt eventuella samordningsvinster till följd av samlokalisering.