Hoppa till innehållet

Välkommen till Honorary Doctors

Honorary Doctors är ett nätverk för de personer som utnämnts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet, mottagit förtjänstmedalj samt är eller har varit rektor vid universitetet.

Nätverket ska skapa möjligheter för engagemang i olika verksamheter kopplade till universitetet, som att delta i referensgrupper och styrelser till att möjliggöra nya kontaktytor i sitt och universitetets nätverk eller att engagera sig i universitetets forskning och utbildning.

Gemensamt kan nätverket och universitetet bidra till den samhällspolitiska debatten i frågor som är viktiga för allas vår framtid, såsom livslångt lärande och kompetensförsörjning samt att bidra till de globala målen.