Hoppa till innehållet

Universitetet tecknar samarbetsavtal med norskt biobränsleföretag

Publicerad: 28 februari 2023

Luleå tekniska universitet har tillsammans med det norska bio-e-metanolföretaget Glocal Green och forskningsinstitutet RISE undertecknat en avsiktsförklaring som markerar starten på ett närmare samarbete mellan parterna. Avtalet kommer säkerställa en gemensam ansträngning för att utveckla, validera och ytterligare forma grunden till en uppskalning av teknik för kommersiell produktion av bio-e-metanol.

– Det känns fantastiskt roligt. Metanol är en av våra viktigaste baskemikalier med en årsproduktion på ca 110 miljoner ton. Metanol har utöver traditionella användningsområden redan börjat användas som fartygsbränsle med ett snabbt växande intresse och stor potential, säger Fredrik Granberg, projektledare vid universitetet och avdelningschef för LTU Green Fuels.

Liten andel förnybara råvaror

Metanol produceras i dagsläget i huvudsak från naturgas men också kol medan andelen från förnybara råvaror är mycket liten. Metanol kan dock effektivt produceras via förgasning av biomassa och vid tillförsel av vätgas kan processen effektiviseras avsevärt. Metanol kan även produceras från koldioxid och vätgas.

– Vi har tidigare forskat på fördelarna med kombinationen av biomassaförgasning med extra tillförsel av förnybar vätgas och jobbar nu gemensamt för möjligheten att demonsterara detta. Metanol är en utmärkt vätebärare och samarbetet passar även Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS mycket bra, berättar Fredrik Granberg.

Luleå tekniska universitethar sedan länge samarbetat med RISE i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt på testanläggningarna vid LTU Green Fuels I Piteå. Under årens lopp har man byggt upp omfattande kunskap och erfarenhet om banbrytande teknik för pyrolys, förgasning och metanolsyntes. Glocal Green har i sin tur arbetat med att bygga en heltäckande värdekedja för stora volymer bioavfall mot en specificerad och tydlig marknad för bio-e-metanol, kombinerat med vätgasboosting.

Perfekt matchning

– Det här är en perfekt matchning och avsiktsförklaringen kommer att leda till ett omfattande samarbetsavtal där parterna gemensamt kommer att forska på och utveckla konceptet genom testning och validering vid forsknings- och demonstrationsanläggningen i Piteå. Detta kommer att bilda grunden för uppskalade anläggningar för kommersiell produktion av Bio-e-metanol både i Norge, Sverige och på andra platser, säger Fredrik Granberg.

Även Glocal Green ser fram emot ett fördjupat samarbete med Luleå tekniska universitet.

– Vi är mycket nöjda med att etablera detta samarbete som innebär snabbare utveckling tillsammans med den bästa och mest relevanta expertisen från Luleå tekniska universitet och RISE. Interaktionen mellan parterna kommer också att bidra till att banbrytande och ny kunskap om miljö- och energiteknik genereras inom akademin och forskningssektorn, säger Dag Nikolai Ryste, CEO på Glocal Green.

Kontakt

Fredrik Granberg

Granberg, Fredrik - Projektledare

Organisation: Energiteknik, TVM Green Fuels Operation, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0911-72782

Taggar