Hoppa till innehållet
Stefan Lundström
Stefan Lundström

Stefan Lundström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Stefan.Lundstrom@ltu.se
0920-492548
R223 Luleå

 

Stefan Lundström, docent och biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning

Jag är verksam som forskare, lärare, handledare och utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Min forskning handlar främst om lärande med utgångspunkt i fiktioner, i och utanför skolsammanhang. En stor del av den undervisning jag bedriver rör utbildning av svensklärare samt kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Jag handleder också doktorander inom ämnet Svenska med didaktisk inriktning.Sedan 2012 är jag utbildningsledare för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

 

Pågående forskningsprojekt

Jag är projektledare för forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i det nya medielandskapet". Projektet drivs tillsammans med Anette Svensson vid Högskolan i Jönköping. I projektet studeras ungdomars fritidsanvändning av fiktioner i olika medier med lärandeaspekter i särskilt fokus. Dessa resultat relateras sedan till gymnasieskolans användning av fiktioner.

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet ”Berättelsens värden”, i vilket jag har studerat olika aspekter av dels vilka värden människor i olika åldrar ger de berättelser de använder i olika medier, dels vilka krav berättande i nya medier ställer på användarna. I materialet till detta projekt har spel i olika former varit framträdande och resultaten bidrar därför även till spelforskningsfältet.

 

Tidigare forskning och bakgrund

Mitt avhandlingsprojekt, Textens väg (2007), handlade om texturval i gymnasieskolans svenskämne och om ämnets styrdokument i den svenska skolan. Resultat från projektet finns även presenterade i antologin Makt, mening, motstånd (2009). Tidigare forskning har också avhandlat relationen mellan läroplansreformen 2011 och lärarutbildningen samt om lärarstudenters motiv för att börja utbildningen.

Intresset för mina forskningsområden härstammar från min bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia, men också från ett långvarigt engagemang i ungdomskulturella yttringar, till exempel spel, film, tv och serier.

 

 

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Intrig och interaktivitet (2020)

Om litterära värden i rollspel
Lundström. S
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 50, nr. 1, s. 60-68
Kapitel i bok, del av antologi

Spawn 2.0 — Att spela sig till läsning (2020)

Graeske. C, Lundström. S, Smith. E, Thunberg. S, Vallin. H
Ingår i: Litteraturdidaktik
Artikel i tidskrift

Worlds of many languages. Transformations in fictional text universes (2020)

Lundström. S, Svensson. A
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 6, nr. 3, s. 152-169
Kapitel i bok, del av antologi

Kärlek och galenskap (2019)

intertextualitet i Anne på Grönkulla och Batman som textuniversum
Lundström. S, Svensson. A
Ingår i: Digitalt
Kapitel i bok, del av antologi

Svensklärarstudenters fiktionsvanor på fritiden (2019)

Lundström. S, Nordenstam. A
Ingår i: Genom texter och världar