Hoppa till innehållet
Profs

Kunskapsutveckling i samverkan

I samverkan med skolverksamhet i regionen bedriver forskarskolan Praktiknära skolforskning, PROFS, kunskapsutveckling för lärare och forskare. Ledord i samverkansarbetet är ömsesidig närhet, kollegialt och kollektivt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att nå en hållbar utveckling av verksamhet över tid behövs en syn på lärande där kollegialt och kollektivt arbete i olika typer av nätverk är centralt. Det kollegiala lärandet skapar förutsättningar för det individuella lärandet, men de kollektiva aspekterna leder också till att verksamheten som helhet utvecklas.

Med utgångspunkt i detta erbjuds områden för kunskapsutveckling via moduler som lärare och lärarlag kan ansöka om deltagande i. De moduler som presenteras nedan utökas löpande efter de behov som blir synliga i samverkansarbetet mellan Luleå tekniska universitet och regionen.

Modulerna stödjer genom sitt upplägg utvecklingsprocesser som sker lokalt inom skolverksamheter. Inom ramen för modulerna finns utrymme för förskolors och skolors egna utvecklingsområden och frågeställningar inom det givna området. På detta sätt fungerar modulerna som ett sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet genom beprövad erfarenhet. Tack vare närheten mellan Luleå tekniska universitet och regionens kommuner erbjuder forskarskolans doktorander inom ramen för modulernas utformning även processhandledning med vetenskapligt stöd i det kollektiva lärandet.

Innehållet och genomförandet presenteras närmare i respektive modul. Där finns också möjlighet att anmäla sig/sitt arbetslag till modulen. Deltagande är kostnadsfritt. Samtycke från rektor krävs.