Hoppa till innehållet

Genomförda aktiviteter

2022

 • januari-februari: Introduktion till forskarstudier. Kurs inom PROFS 2
 • 24 februari: Minikonferens för PROFS 1 och PROFS 2.
 • mars-maj: Praktiknära skolforskning. Kurs inom PROFS 2.
 • 21 mars kl. 13-16: Framläggningsseminarium för PROFS 1 och PROFS 2
 • 4 maj kl. 14.30-16.30: Webbinarium om student voice med Dana Mitra.
 • 19 maj: Seminarium för PROFS 1 och PROFS 2. Innehåll: Textframlägg och Etikprövning.
 • 23-24 maj: Internat PROFS 2.
 • 2 september: Mittseminarium Theres Brännmark
 • 12 september: Seminarium om GDPR, datalagring och arkivering.

2021

 • 9 juni Seminarium heldag​
 • mars-april Doktoranderna läser forskarutbildningskursen Att granska, presentera och kommentera utbildningsvetenskaplig forskning, 4.5 hp
 • 2020-2021 Kunskapsutveckling i samverkan för professionsutveckling via PROFS lärportal, i syfte att stödja kunskapsutvecklane processer med lärare.
 • 13 september: PROFS-seminarium
 • 1 oktober: Start för PROFS 2
 • 11 oktober: PROFS 2 Introduktionsmöte
 • 11 oktober: PROFS 1-seminarium om praktiknära skolforskning
 • November-Februari: Introduktion till forskarstudier. Kurs inom PROFS 2
 • 3-5 november: Några av doktoranderna i PROFS 1 deltar  vid konferensen NERA i Odense
 • 10-11 november: Några av doktoranderna i PROFS 1 deltar vid digital dialogkonferens om agens i skolutveckling
 • 17-19 november: Internat PROFS 1

2020
 

 • November: Öppet seminarium kring praktiknära skolforskning i samarbete med Umeå universitet.
 • November: Seminarium kring forskningsetik; arkivering av forskningsmaterial, juridiska frågor m.m.
 • Mars-augusti: Utbildning i handledning och processledning för doktoranderna
 • Vt. 2020: Doktoranderna läser forskarutbildningskurs Forskningsetik, 4,5hp
 • Mars: Öppet seminarium kring forskningsetik, lagring av forskningsmaterial m.m.
 • Mars: Seminarium kring forskningsetik
 • Januari: PROFS lärportal Kunskapsutveckling i samverkan lanseras på LTUs webb i syfte att stödja kunskapsutvecklande processer med lärare på vetenskaplig grund inom doktorandernas kunskapsområden.
 • Januari: Seminarium med Grants Office kring att söka medel för resor, utbyten m.m.

2019
 

 • Oktober 2019-januari 2020 Forskarutbildningskursen Praktiknära skolforskning 7,5 hp, vilken ges i samverkan med Umeå universitet denna hösttermin.
 •  Januari 2020 Doktoranderna i PROFS anordnar föreläsningar med interaktiva inslag kring praktiknära skolforskning som riktar sig till rektorer/förstelärare/lärare i några av regionens kommuner.
 • November Aim-day/dialogforum kring praktiknära skolforskning, där PROFS doktorander deltar i samtal med rektorer och förstelärare/skolutvecklare i regionens kommuner i regionen. Samverkan med ULF-projekt.
 • November Skrivinternat för PROFS doktorander samt för andra doktorander vid KKL
 • September "Framtidens lärande". Workshop i samverkan med regionen.
 • September Presentation av PROFS till skolförvaltningar i Bodens kommun och Luleå kommun
 • September Workshop: Att skriva abstract
 • Maj Seminarium med doktorander och handledare kring Praktiknära skolforskning.
 • April – Juni Doktoranderna läser forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap: traditioner, inriktningar och forskningsfronter (7,5 hp) 
 • Mars Minikonferens för doktoranderna i PROFS där de presenterar sina forskningsplaner.
 • Mars Developing Academic Identities in Research and Writing: Joint Doctoral Research Days at Umeå University.
 • Januari Invigning av forskarskolan PROFS på Vetenskapens Hus.
 • Januari 2019 startar PROFS, forskarskolan med inriktning mot Praktiknära skolforskning, med forskarutbildningskursen Introduktion till forskarstudier 3 hp.