Hoppa till innehållet

Genomförda aktiviteter

2020
 

 • November Öppet seminarium kring praktiknära skolforskning i samarbete med Umeå universitet.

 • November Seminarium kring forskningsetik; arkivering av forskningsmaterial, juridiska frågor m.m.

 • Mars-augusti Utbildning i handledning och processledning för doktoranderna

 • Vt. 2020 Doktoranderna läser forskarutbildningskurs Forskningsetik, 4,5hp

 • Mars Öppet seminarium kring forskningsetik, lagring av forskningsmaterial m.m.

 • Mars Seminarium kring forskningsetik

 • Januari PROFS lärportal Kunskapsutveckling i samverkan lanseras på LTUs webb i syfte att stödja kunskapsutvecklande processer med lärare på vetenskaplig grund inom doktorandernas kunskapsområden.

 • Januari Seminarium med Grants Office kring att söka medel för resor, utbyten m.m.

2019
 

 • Oktober 2019-januari 2020 Forskarutbildningskursen Praktiknära skolforskning 7,5 hp, vilken ges i samverkan med Umeå universitet denna hösttermin.

 •  Januari 2020 Doktoranderna i PROFS anordnar föreläsningar med interaktiva inslag kring praktiknära skolforskning som riktar sig till rektorer/förstelärare/lärare i några av regionens kommuner.

 • November Aim-day/dialogforum kring praktiknära skolforskning, där PROFS doktorander deltar i samtal med rektorer och förstelärare/skolutvecklare i regionens kommuner i regionen. Samverkan med ULF-projekt.

 • November Skrivinternat för PROFS doktorander samt för andra doktorander vid KKL

 • September "Framtidens lärande". Workshop i samverkan med regionen.

 • September Presentation av PROFS till skolförvaltningar i Bodens kommun och Luleå kommun

 • September Workshop: Att skriva abstract

 • Maj Seminarium med doktorander och handledare kring Praktiknära skolforskning.

 • April – Juni Doktoranderna läser forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap: traditioner, inriktningar och forskningsfronter (7,5 hp) 

 • Mars Minikonferens för doktoranderna i PROFS där de presenterar sina forskningsplaner.

 • Mars Developing Academic Identities in Research and Writing: Joint Doctoral Research Days at Umeå University.

 • Januari Invigning av forskarskolan PROFS på Vetenskapens Hus.

 • Januari 2019 startar PROFS, forskarskolan med inriktning mot Praktiknära skolforskning, med forskarutbildningskursen Introduktion till forskarstudier 3 hp.