Hoppa till innehållet

Äventyrspedagogik 15 hp

Publicerad: 28 januari 2013

Kursen riktar sig i första hand till dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Äventyrspedagogiken kan anpassas till alla åldrar från små barn till vuxna. Du får lära dig ett spännande arbetssätt som sätter både kunskap och hälsa i centrum, med skogen, närområdet och skolgården som arena för lärande. Viktig allmänmänsklig kunskap integreras med matte, svenska, engelska, naturvetenskap, samhällskunskap, historia och estetiska ämnen i tematiskt arbete. Samtidigt arbetar man metodiskt med att utveckla barnens sociala förmågor – att samarbeta och interagera i grupp.

 

Kunskap och hälsa i centrum

Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och lärande ur ett helhetsperspektiv, där hela människan har betydelse, och där både viktig kunskap och hälsa sätts i centrum. Det handlar inte om tips på aktiviteter, utan om en "hel pedagogik".

Förankrad i läroplanerna

Äventyrspedagogiken är förankrad i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. Läs mer under rubriken ”Koppling till läroplaner” i spalten till vänster.

Beprövad erfarenhet och vetenskaplighet

Arbetssättet baseras på långvarig erfarenhet av praktiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna, och pedagogiska teorier och forskning, framförallt på den pedagogiska tillämpningen av den senaste hjärnforskningen, så kallad neuropedagogik. Universitetskanslersämbetet har granskat kursen och bedömt att den vilar på vetenskaplig grund.

Ett spännande arbetssätt

Kursen i äventyrspedagogik kan komma att förändra ditt sätt att arbeta. Många lärare/pedagoger som gått kursen har uttryckt att de äntligen "hittat" något som gör att arbetet känns roligt och meningsfullt. Inte sällan får man höra från barnen som deltagit i äventyrsprojekt, att "det här var det roligaste jag någonsin gjort". Många som gått kursen har fått resurser att arbeta med äventyrspedagogik, allt från ett par timmar i veckan till en hel dag i veckan. Några har fått i sin tjänst att arbeta med äventyrspedagogik inom hela rektorsområdet eller till och med hela kommunen. En del förskolor och skolor har profilerat sin verksamhet mot äventyrspedagogik.

Kursupplägg

Kursen ges på olika orter i landet (se nedan!), i form av två 4-dagars sammankomster, torsdag-söndag eller fredag-måndag, den första hösten 2017 och den andra våren 2018. Mellan de bägge sammankomsterna får deltagarna kursuppgifter att arbeta med hemma. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet svarar för undervisande lärare.

Själva kursen kostar ingenting eftersom det är en högskolekurs. Deltagarna betalar för resa, litteratur samt mat och eventuellt boende.


Höstens kursort & datum

Kurstillfälle 1: Luleå (Strömsund-Råneå): 31/8-3/9 2017

Vårens kursdatum:

Kurstillfälle 2:  24-27 maj 2018 i Strömsund

Söka kurs

Kurserna kan sökas på antagning.se från 16 mars till 15 april. Du kan läsa mer om hur du söker kursen, under rubriken "Kurser”, ”Så här söker du kurs".