Gratis gästföreläsningar 2013

Vi på Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser erbjuder intressanta gästföreläsningar.

Varje föreläsning är ca 40 minuter och ges efter önskemål och möjlighet. Det är kostnadsfritt och förläsaren kan antingen komma till gymnasieskolan eller så kan föreläsningarna ges på Luleå tekniska universitetet och om så önskas i samband med studiebesök eller rundvandring.

Vi kan inte garantera den önskade föreläsningen så rangordna gärna några alternativ. Skicka din förfrågan om föreläsning till:

skolsamverkan@ltu.se