Specialpedagogik för lärande 3-4 september

Publicerad: 21 augusti 2019

Var: Arlanda

Program


PROGRAM 3 september

08:30     Kaffe

09:00     Intro och erfarenhetsutbyte

11:40     Återsamling

12:00     Lunch

13:00     Samtalsformer

14:00     Aktivt lyssnande

14:40     Fika

15:00     Aktivt lyssnande med kraftfulla frågor

16:15     Feedback

17:15     Avslutande reflektion

17:30     Slut


PROGRAM 4 september

08:30     Kaffe

09:00     Backspegel

09:30     MOSAIK

10:30     Kollegialt lärande och handledning

11:00     Specialpedagogiska perspektiv

12:00     Lunch

13:00     forts.

14:00     SPSM

16:00     Slut

Medverkande: Kaarin Kivimäki, Åsa Gardelli, Charlotte Furtenbach och Kattis Edström