Modul 6
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Att stödja och främja språk, mångfald och lärande

Publicerad: 29 januari 2020

Målgrupp: Grundskolan år 4-9, lärare i minoritetsspråk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk.

I denna modul närmar vi oss språk och identitetsutveckling i relation till skolan och platsen som språkstödjande miljö. Syftet med modulen är att med forskningsanknytning utforska och utforma undervisning som stimulerar språkutveckling och lärande.

Att språk, lärande och identitet har en nära relation är en väsentlig utgångspunkt för skolans verksamhet och skrivs fram i Lgr11. Språksituationen i Norrbotten präglas av mångfalden av språk. Regionen har en lång historia av flerspråkighet genom svenskan och minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Migrantspråk berikar också regionen. Engelska och moderna språk hör även till skolan.

Innehållet i modulen belyser perspektiv och begrepp som möjliggör diskussion om relationen mellan språk och identitet(er) och språkens viktiga roll för lärande. Vi använder konkreta exempel som kan omsättas i praktiken och hållbara argument för att stärka språk och lärande. Ett exempel kan vara att lärare tillsammans med elever dokumenterar och undersöker individuella perspektiv på språk. Ett annat exempel kan vara att tillsammans kritiskt undersöka språk i skolan eller andra språkliga miljöer genom texter, multimodala uttryck och semiotiska resurser. Här diskuterar vi hur olika rum och uttryck kan utforskas på ett sätt som tar tillvara elevers erfarenheter och främjar språkmedvetenhet. Målet med modulen är att utveckla undervisning och tillämpa arbetssätt som tar tillvara elevers intressen och stödjer språk, lärande och identitet.

Arbetet är relevant oavsett elevernas språkliga bakgrund. Modulen kan genomföras i samverkan mellan olika språklärare, lärare inom samma språkämne eller av enskilda lärare.

Modularbetet genomförs under hösten 2020. En detaljerad arbetsplan presenteras i april 2020.

Arbetet omfattar cirka 15 timmar gemensamt arbete med handledning. Däremellan arbetar deltagarna med individuella förberedelser, cirka 5 timmar, samt genomför de aktiviteter som har förberetts under handledningen i sina verksamheter.

OBS! Anmälningstiden är förlängd till 17 april.