Handledarutbildning för VFU-handledare

Publicerad: 1 juli 2014

Kursen riktar sig till lärare inom förskola och skola och syftar till att utveckla och fördjupa handledarkompetensen hos lärare i den verksamhetsförlagda delen (VFU) i lärarutbildningen.

Se film om VFU-handledning