Hoppa till innehållet
Övningsskola övningsförskola
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU och övningsskolor/övningsförskolor

Luleå tekniska universitet har utvalts och deltagit i ett nationellt projekt med övningsskolor och övningsförskolor. Syftet med projektet var att förbättra VFU:n som ingår i alla lärarutbildningar.

Mellan åren 2014-19 har Luleå tekniska universitet deltagit i en försöksverksamhet med övningsskoror och övningsförskolor (ÖS/ÖFS).  Totalt har projektet att omfattat studenter vid 16 lärosäten i landet.Projektet har inneburit att ett stort antal studenter på förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning i övningsskolor och övningsförskolor där en tätare samverkan mellan LTU och verksamheterna har kunnat ske.

Del i regeringsbeslut

Grunden för projektet var ett regeringsbeslut som handlade om att starta en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor som tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet var att åstadkomma en bättre koppling mellan utbildningarnas teoretiska och praktiska moment och fördjupa samarbetet mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildarna så att studenterna ska bli ännu bättre förberedda för sitt läraruppdrag.

Kvalitetsmedveten kultur

Projektet startades upp i Luleå, Piteå och Boden med kommunala och fristående verksamheter under 2014. Utvalda verksamheter fick ta emot ett större antal lärar- och förskollärarstudenter. Förutom att skolor och förskolor har ett stort antal lärare med rätt ämnesbehörighet och handledarutbildning har de också utmärkt sig genom att visa på en kvalitetsmedveten kultur och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med LTU:s lärarutbildning.

Med start ht 2015 anslöt fler kommuner och fristående verksmheter i Norrbotten.

Efter avslutat projekt i juni 2019 kan LTU konstatera att kvaliteten i VFU har ökat genom exempelvis möjligheten till peer learning, samsyn när lärarutbildare och handledare samverkar, ökat intresse för vidare kompetensutveckling,ökat intresse för studenternas professionsutveckling, fördjupad insikt om läraruppdraget och spridande av erfarenheter.

Projektet ska utvärderas av UKÄ och utvärderingen kommer att presenteras i en rapport i april 2020.

 

Kommunala verksamheter som har ingått i försöksprojektet:

Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-klass – skolår 9, Spira förskola, samt Luleå gymnasium)

Piteå kommun (Norrfjärden med 5 förskolor, Porsnässkolan skolår 5-9, Rosviks/Sjulsmarks skola f-klass - skolår 6, Backgårds/Alterdalens skola f-klass - skolår 4)

Bodens kommun (Kristallkulans förskola, Kyrkkläppens förskola, Örtavallens förskola, , Torpgärdsskolan, Prästholmsskolan och Björknäsgymnasiet)

Övertorneå kommun (Silvertallens förskola och Svarträvens skola f-klass - skolår 3)

Haparanda kommun (Gränsskolan f-klass - skolår 9, samt Marielunds förskola)

Kalix kommun (Näsbyns skola f-klass - skolår 6, samt förskolan Prisman och Solbackens förskola)

Jokkmokks kommun (Västra skolan f-klass - skolår 4, samt Knallhattens förskola, Vuollerims skola/förskola)

 

Fristående verksamheter som har ingått i försöksprojektet:

Nya läroverket, Luleå (f-klass – skolår 9)

Mimers Brunn, Vittjärv (förskola – skolår 6)

Barncompaniet, Boden (förskola)