Övningsskola övningsförskola
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU och övningsskolor/övningsförskolor

Luleå tekniska universitet har blivit utvalt att delta i ett nationellt projekt med övningsskolor och övningsförskolor. Projektet ska förbättra VFU:n som ingår i alla lärarutbildningar.

Projektet med övningsskolor och övningsförskolor sträcker sig över hela landet. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor per år under försöksperioden 2014–2019. Totalt kommer projektet att påverka drygt 11000 lärar- och förskollärarstudenter vid 15 lärosäten i landet, 535 av studenterna kommer från Luleå tekniska universitet.

Från och med höstterminen 2014 kommer ett stort antal studenter på förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammen att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning i övningsskolor och övningsförskolor där en tätare samverkan mellan LTU och verksamheterna kan ske.

Del i regeringsbeslut

Grunden är ett regeringsbeslut som handlar om att starta en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor som tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är att åstadkomma en bättre koppling mellan utbildningarnas teoretiska och praktiska moment och fördjupa samarbetet mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildarna så att studenterna ska bli ännu bättre förberedda för sitt läraruppdrag.

Kvalitetsmedveten kultur

Inledningsvis är det Luleå, Piteå och Boden med kommunala och fristående verksamheter som kommer att få ta emot ett större antal lärarstudenter. Förutom att skolor och förskolor har ett stort antal lärare med rätt ämnesbehörighet och handledarutbildning har de också utmärkt sig genom att visa på en kvalitetsmedveten kultur och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med LTU:s lärarutbildning.

Med start ht 2015 kommer fler kommuner och fristående verksmheter i Norrbotten att vara del i del utveckling som övningsskolorna och övningsförskolorna syfter till. Med detta hoppas LTU att kunna erbjuda en ännu bättre lärarutbildning och att också locka fler blivande lärare och förskollärare till regionen.

 

Kommunala verksamheter som ingår i försöksprojektet:

Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-klass – skolår 9, Spira förskola, samt Luleå gymnasium)

Piteå kommun (Norrfjärden med 5 förskolor, Porsnässkolan skolår 5-9, Rosviks/Sjulsmarks skola f-klass - skolår 6, Backgårds/Alterdalens skola f-klass - skolår 4)

Bodens kommun (Kristallkulans förskola, Kyrkkläppens förskola, Örtavallens förskola, , Torpgärdsskolan, Prästholmsskolan och Björknäsgymnasiet)

Övertorneå kommun (Silvertallens förskola och Svarträvens skola f-klass - skolår 3)

Haparanda kommun (Gränsskolan f-klass - skolår 9, samt Marielunds förskola)

Kalix kommun (Näsbyns skola f-klass - skolår 6, samt förskolan Prisman och Solbackens förskola)

Jokkmokks kommun (Västra skolan f-klass - skolår 4, samt Knallhattens förskola, Vuollerims skola/förskola)

 

Fristående verksamheter som ingår i försöksprojektet:

Nya läroverket, Luleå (f-klass – skolår 9)

Mimers Brunn, Vittjärv (förskola – skolår 6)

Barncompaniet, Boden (förskola)