Hoppa till innehållet

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige

Publicerad: 28 maj 2020

Projektet har som mål att stärka ungas förmågor att hantera avancerad läsning på engelska. Det bygger på tidigare forskning vid LTU där man undersökte hur unga läsare hanterade olika texttyper och identifierade områden där läsförståelseproblem uppstod på grund av textens organisation snarare än bristande språkkunskaper.

Projektet använder redan befintlig data som utgångspunkt för interventionsstudier med fokus på metakognitiva förmågor. Målen är att säkerställa att svenska tonåringar kan 1) förstå och förbättra sina strategier för att söka information online, 2) utveckla fler strategier för att känna igen och förstå texter med olika svårighetsgrad, 3) identifiera bias och 4) svara på olika texttyper på lämpligt sätt. För att uppnå dessa mål ska projektet även arbeta med lärarnas metakognitiva förmågor och pedagogiska färdigheter för att 5) utveckla engelsklärarnas metakognitiva medvetenhet och därmed deras kompetens att främja litteracitet. Forskningsmetoderna har hög ekologisk validitet då de fångar skolans vardag. Resultaten kommer att implementeras i lärarutbildning och lärarfortbildning.

Projektdeltagare: Marie Nordlund (LTU), Lydia Kokkola (Uleåborgs universitet) och Ulla Rydström (Luleå gymnasieskola).

Kontakt: Projektet önskar kontakt med verksamma lärare. Kontakta gärna Marie Nordlund, marie.nordlund@ltu.se.

Läs mer: https://www.ltu.se/research/subjects/Engelska-med-didaktisk-inriktning/Forskningsprojekt/21-arhundradets-laskompetenser-for-21-arhundradets-Sverige

Kontakt

Marie Nordlund

Nordlund, Marie - Universitetslektor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492546